In de praktijk

Wij praktiseren en belijden de Christelijke levensovertuiging, en verwachten van onze bewoners dat zij daar gepast mee omgaan, u kunt er vanuit gaan dat ook wij anderen zullen respecteren.

In een huiselijke ambiance met vaste dagelijkse patronen, zijn grenzen duidelijk en geven structuur, rust – regel – reinheid. In een sociaal ontwikkelklimaat zullen allerlei basisvaardigheden worden gestimuleerd.

Er zal naar gestreefd worden de persoonlijke problematiek inzichtelijk te maken, zodat acceptatie van de beperking(en) bewerkstelligt kan worden. Hiervoor maken we ook gebruik van, in samenspraak met zorgvrager, persoonlijke doelen. Alles opgetekend in het begeleidingsplan, als ook signaleringsplannen. Begeleidingsplannen worden jaarlijks geëvalueerd.

Samenwerkend met ProfilaZorg wordt gebruik gemaakt van de beschikbare kennis en ervaring zodat er een solide basis is tot groei. Vanuit ProfilaZorg worden we ondersteund door gedragsdeskundigen. Met hen worden sociaal emotionele onderzoeken gemaakt om de zorg/begeleiding nog meer op maat aan te kunnen bieden.

Vanuit diverse instanties, Yulius - Horizon – William Schrikker Stichting – MEE, maar ook jeugdzorg en de gemeentelijke wijkteams, wordt met regelmaat en bij herhaling een beroep gedaan op de ter beschikking staande mogelijkheden.


 


Machtige Heer, grote Verlosser,
iedere dag kneden Uw handen mijn leven als klei

opwekking 598