Kwaliteit

Kwaliteit is een breed begrip, kwaliteit van wonen, maar ook kwaliteit van begeleiding of de kwaliteit van leven.
De kwaliteit die Bernisser Handen wil leveren is gewaarborgd door HKZ certificatie en SKJ geregistreerde begeleiding.

HKZ biedt structuur aan het continue verbeteren, we zoeken dan ook steeds voortdurend naar nieuwe mogelijkheden en veranderen dat wat niets toevoegt.

Bernisser Handen, betrokken, dynamisch, ruim ervaren en geschoold, biedt begeleiding volgens de Tripple-c methode (Cliënt - Competenties - Coaching), want we denken in kansen en mogelijkheden.

Om onpartijdigheid of vooringenomenheid te voorkomen hebben we een onafhankelijk vertrouwenspersoon via Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Klachten

IK BEN ONTEVREDEN, WAT NU?

Samen met onze begeleiders zetten we ons in om je de beste ondersteuning en begeleiding te bieden. Toch is het mogelijk dat je soms niet tevreden bent over de door ons geboden zorg. Zo kan je bijvoorbeeld een klacht hebben over de manier waarop iemand van ons met je omgaat. Of waren er bij jou vooraf andere verwachtingen over ons aanbod en is het vervolgens heel anders gelopen. We raden je aan daar niet mee rond te blijven lopen maar je klacht te melden. Hieronder informeren we graag over hoe dat kan.

Wij maken onderscheid tussen: klachtopvang, klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunctionaris en klachtbehandeling door de externe klachtencommissie.

Klachtopvang

Je meldt en bespreekt je klacht met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft of zijn/haar leidinggevende. Voor jezelf kan het goed zijn daarbij het volgende in gedachten te houden:

  • Reageer zo snel mogelijk;
  • Wanneer het iets is dat niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan; probeer eventueel al van te voren je klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan ons te overhandigen;
  • Probeer te bedenken wat je met het gesprek wilt bereiken;
  • Je kunt altijd iemand meenemen ter ondersteuning.

Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren komen we hopelijk snel tot een oplossing.

Klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunctionaris

Heeft de klachtopvang je onvrede niet weg genomen of wil je rechtstreeks (zonder klachtopvang) een klacht indienen? In dat geval geven wij er de voorkeur aan wanneer je dat telefonisch of schriftelijk doet via onze klachtenfunctionaris. Deze kan je bereiken via:

Klachtenfunctionaris Bernisser Handen
Antwoordnummer 570
4200 WB, GORINCHEM
Tel. 0183-682829
E-mail: klachten@cbkz.nl

De klachtenfunctionaris kan op een laagdrempelige en informele wijze bemiddelen bij je klacht. Hij kan je ook zo nodig ondersteunen bij het eventueel doorgeleiden van je klacht naar de klachtencommissie. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en geeft onafhankelijk advies en kan je ook meer vertellen over de klachtenprocedure.

Klachtenbehandeling door de externe klachtencommissie

In sommige gevallen kan het raadzaam zijn een klacht voor te leggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. De klachtenfunctionaris kan dat doen bij complexe klachten. Val je onder de Jeugdwet, dan kan een klacht altijd direct worden voorgelegd aan de klachtencommissie. De klachtencommissie is als volgt bereikbaar:

Klachtencommissie Bernisser Handen
T.a.v. ambtelijk secretaris
Antwoordnummer 570
4200 WB, GORINCHEM
E-mail: klachten@cbkz.nl

De commissie stelt vervolgens een onderzoek in en zal tot een uitspraak komen. Als de commissie je klacht gegrond vindt, zal zij haar uitspraak vergezellen van aanbevelingen aan het management van Bernisser Handen.

Geheimhouding

Zowel voor de klachtenfunctionaris als de klachtencommissieleden en alle anderen die zijn betrokken bij de opvang en/of behandeling van je klacht is geheimhouding verplicht.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van je klacht. Wel is het zo dat de (eventuele) kosten van door jouzelf ingeschakelde bijstand en advies voor eigen rekening komen.

Wilt u meer weten?

Deze informatie geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over je klachtmogelijkheden. Voor een uitgebreid antwoord verwijzen wij naar ons klachtenreglement. Dit reglement kan je hier downloaden. Wil je een exemplaar per post, dan zenden wij je dat gratis toe.

 

 


Machtige Heer, grote Verlosser,
iedere dag kneden Uw handen mijn leven als klei

opwekking 598