Wie en hoe ondersteunen wij?

Jongeren met ADHD, hechtingstoornis/problematiek en Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) met een passend Zorg Zwaarte Pakket. Ieder persoon is uniek en vraagt zijn eigen benadering en/of aanpak, daarom is er eerst een uitgebreide kennismaking. We streven naar een zo groot mogelijk succes. 

Thuis wonen kan veel teweeg brengen in relaties binnen het gezin. Uit huis laten gaan is dan soms onoverkomelijk. Wij bieden een huiselijke, gestructureerde woon- en leefomgeving waar men uit huis, toch een beetje thuis kan wonen. Afgestemd op de behoeften, met zo min mogelijk ongewenste prikkels! Wij putten uit jarenlange ervaring en bezitten de nodige kennis van de problematiek met en rond de doelgroep.

We geven de voorkeur aan een persoonlijk informatiegesprek.

  • Voor bedrijf gerelateerde vragen Mail
  • Voor aanmelden wonen/naschoolse opvang Mail
  • of bel +31630695402

Wij nemen z.s.m. contact op.

Onze doelgroep bestaat uitsluitend uit jongeren van het mannelijk geslacht, dit omdat de problematiek zich vaak juist bij hen voordoet en pubers van verschillend geslacht kan al snel tot ongewenste situaties leiden.


 

Missie:

De aan onze zorg toevertrouwde mensen leren omgaan met hun psychiatrische beperking(en).

Visie:

In een huiselijke ambiance bieden wij structuur, acceptatie, sociale- en inzichtontwikkeling, waardoor algemene participatie in de samenleving mogelijk wordt.Machtige Heer, grote Verlosser,
iedere dag kneden Uw handen mijn leven als klei

opwekking 598