Begeleid wonen

Iedere bewoner heeft beschikking over een ruime kamer met douche en toilet. Deze mag zelf ingericht worden. Naast een bed is er ruimte voor bijvoorbeeld een tafel, kast, bureau etc. Iedere bewoner werkt aan competenties zoals zijn kamer op te ruimen en schoon te houden, het wassen van kleding en persoonlijke verzorging.

Er is een gezamenlijke woonkamer en recreatieruimte, alle bewoners dragen hierin een steentje bij om het netjes te houden. Oefenend voor het zelfstandig wonen, wordt iedere bewoner ingeroosterd voor assistentie in het corvee. Dit rooster heeft  variërende taken, bewoners voeren dit afwisselend uit.  

Op de groepscomputer is er internet beschikbaar. Dit is voorzien van een leeftijdsgebonden content-filter om de jongere en het systeem te beschermen tegen ongepaste beelden en virussen. Dit houdt ook in dat er per leeftijdscategorie bepaalde websites geblokkeerd worden.

Begeleiding is zeven dagen per week aanwezig. ’s Nachts is er een slaapdienst.

Er zijn gezamenlijke groepsmomenten met alle aanwezigen. Dit zijn koffie/thee pauzes en maaltijden, die op gezette tijden plaats vinden:

  • Koffie/thee pauze: 09:45-10:00 uur
  • Lunch: 12:30-13:00 uur
  • Koffie/thee pauze: 14:45-15:00 uur
  • Avondeten: 17:15-18:00 uur
  • Koffie/thee pauze: 19:45-20:00 uur

Er kan rekening gehouden worden met evt. eetvoorschriften. Lust je echt iets niet? Dan mag je één iets opgeven wat je niet hoeft te eten. Verder wordt er gegeten, wat er die dag gekookt wordt.  Begeleiding zorgt ervoor dat er volgens de schijf van vijf en gevarieerd gegeten wordt.

Medicatie wordt achter dubbel slot bewaard en onder toezicht op afgesproken tijden uitgegeven/ingenomen.

 

 


Machtige Heer, grote Verlosser,
iedere dag kneden Uw handen mijn leven als klei

opwekking 598