Kosten

Hoe wordt de financiering van begeleiding en wonen geregeld? Wat betaal ik bijvoorbeeld voor huur, service, verzorging en maaltijden? Welke kosten betaal ik altijd zelf? Wat wordt vergoed? Ik wil extra ondersteuning? We leggen het graag uit.

Financiering PGB

Bij Persoons Gebonden Budget bepaal je in principe zelf de hoeveelheid zorg, welke zorg en waar je dat inkoopt. Bij wonen zijn de verblijfkosten niet inbegrepen. Je bent zelf verantwoordelijk voor een goed beheer van het PGB en je bent zelf verantwoordelijk voor het inkopen van zorg met de kwaliteit die je nodig hebt.

Indicering van PGB gebeurt meest aan de hand van recente onderzoeken en de hulpvraag. Indicatie wordt door een plaatster zoals bijvoorbeeld een wijkondersteuningsteam of jeugdzorg bepaald.

Specifieke vragen? Neem gerust contact op. En als je wilt komen kijken, is dat uiteraard ook mogelijk.

  • Voor bedrijf gerelateerde vragen Mail
  • Voor aanmelden wonen/naschoolse opvang Mail
  • of bel +31630695402

Wij nemen z.s.m. contact op.

Financiering ZIN

Je bent door je ouders of door een andere betrokken partij zoals bijvoorbeeld een wijkondersteuningsteam of Jeugdzorgbegeleider aangemeld bij Bernisser Handen. Hierna volgt de indicering voor een ZZP (Zorg Zwaarte Pakket). In sommige gevallen is er al een ZZP toegewezen.

Over de kosten van de geleverde zorg hebben ouders geen verantwoordelijkheid of financieel beheer.

De verblijfskosten zijn bij deze indicatie inbegrepen. Als ouder/jongere maak je zelf afspraken over de zorg/begeleiding/ondersteuning waar je gebruik van zou willen maken en wat er binnen de mogelijkheden van de begeleiding ligt.

De financieringsvorm ZZP wordt alleen toegekend bij daarvoor erkende instellingen. De te leveren zorg/begeleiding is in overeenstemming met de indicatie/zorgvraag, de kwaliteit wordt gecontroleerd.

Specifieke vragen? Neem gerust contact op. En als je wil komen kijken, is dat uiteraard ook mogelijk.

  • Voor bedrijf gerelateerde vragen Mail
  • Voor aanmelden wonen/naschoolse opvang Mail
  • of bel +31630695402

Wij nemen z.s.m. contact op.


 


Machtige Heer, grote Verlosser,
iedere dag kneden Uw handen mijn leven als klei

opwekking 598