Kwaliteit

Kwaliteit is een breed begrip, kwaliteit van wonen, maar ook kwaliteit van begeleiding of de kwaliteit van leven.
De kwaliteit die Bernisser Handen wil leveren is gewaarborgd door HKZ certificatie en SKJ geregistreerde begeleiding.

HKZ biedt structuur aan het continue verbeteren, we zoeken dan ook steeds voortdurend naar nieuwe mogelijkheden en veranderen dat wat niets toevoegt.

Er mag worden gerekend op een grote betrokkenheid, we denken in mogelijkheden en kansen.

Klachten

Klachten bieden kansen. Wij krijgen hierdoor de gelegenheid om te ontwikkelen en verder te verbeteren. Voorkomen is beter dan genezen, daarom worden er enquêtes afgenomen, zijn er bewoners overleggen en worden er ouderontmoetingsavonden georganiseerd. Deze tools bieden gelegenheid om aan te geven wat volgens jou beter kan, maar dit kan natuurlijk ook in een persoonlijk gesprek.

Klachten nemen we serieus, bespreken dat in ons teamoverleg en wordt altijd teruggekoppeld.

Heb je onverhoopt toch een klacht? Bij voorkeur dan schriftelijk ingediend, ter attentie van Ed en Ria of gericht zijn aan onze vertrouwenspersoon de heer Jan van Egmond.

 


Machtige Heer, grote Verlosser,
iedere dag kneden Uw handen mijn leven als klei

opwekking 598