Voor wie Bernisser Handen bedoeld is

Bernisser Handen is een woonvoorziening voor jongeren (uitsluitend jongens) die door omstandigheden (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. De woonvoorziening is bedoeld voor jongeren met ADHD, Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of hechtingsstoornis. De jongeren wonen bij Bernisser Handen met een passend Zorg Zwaarte Pakket (ZZP). De financiering kan met Zorg in Natura (ZIN) of Persoons Gebonden Budget (PGB). Tot en met 14 jaar kunnen jongeren hiervoor aangemeld worden.

Elke bewoner heeft een eigen kamer met douche en toilet. Op alle kamers is een vaste internetaansluiting aanwezig en Wifi door het hele pand. De groep heeft een gezamenlijke woonkamer voorzien van TV, keuken en recreatieruimte met onder andere biljart en game-hoek. Buiten is er een eigen terrein waar bijvoorbeeld gevoetbald kan worden.

Onze doelgroep

We richten ons vooral op jongeren met onder andere, Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), ADHD en Hechting Stoornissen (HS), met daaruit voortvloeiende sociale- en gedragsproblematiek.

ASS betreft een groep ontwikkelingsstoornissen onder andere, PDD-NOS, Asperger.

ADHD, afkorting in het Engels, betekend in het Nederlands; aandachts- en concentratiestoornis met hyperactiviteit.

HS is een psychische aandoening, wat zich ontwikkeld in de eerste vijf levensjaren. Hierin zijn twee typen, het geremde (waakzaam, terughoudend) en het ontremde type (gebrek aan onderscheid).

Contra-indicaties; MCDD, verslaving, NAH, lichamelijke handicaps, audio en visuele handicaps.

 

 

Onze methodiek

Hoe gaan we te werk en wat staat hierin centraal?

Jij staat centraal! Labels die je hebt gekregen, plakken we af. In een zorgvuldige gewenningsperiode willen we vooral jou ontmoeten. Wie ben je? Wat wil je? Waar sta je? Wat heb je nodig? Hoe kunnen wij je helpen?

Aan welke doelen gaan we samen werken?

Het gezamenlijk opgestelde begeleidingsplan wordt leidend, daarin maken we afspraken en stellen we met jou doelen en over hoe je die wilt gaan bereiken. Maar ook wat onze rol als begeleiding daar in mag zijn. Deze doelen gaan bijvoorbeeld over het aangaan van positief contact, het vergroten van zelfstandigheid en het leren omgaan met emoties.

Middelen en mogelijkheden die we in kunnen zetten zijn o.a.;

  • Onderzoek door langdurige observatie;
  • Psycholoog/gedragskundige;
  • Sociaal Emotioneel Onderzoek (SEO);
  • Jaarlijks meerdere evaluaties;
  • Vaste begeleiders die werken op vaste roosters;
  • Regelmaat en structuur.

De begeleiding van Bernisser Handen volgt regelmatig cursussen en trainingen zoals Agressieregulatie training, Driehoekskunde en BHV. Vraag hier gerust naar bij onze begeleiders.

 


Machtige Heer, grote Verlosser,
iedere dag kneden Uw handen mijn leven als klei

opwekking 598